Meio Termo

2019 Meio Termo Oil on canvas 50 x 70 cm